تبلیغات
نقش فناوری اطلاعات در اموزش - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در آموزش
چهارشنبه 9 فروردین 1391

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در آموزش

• نوشته شده توسط: مینا خواجه رضایی

مقدمه                                                                                                        

موج سوم شیوه به راستی نوینی از زندگی با خود آورده بر نهادی نوین که می توان آن را کلبه الکترونیک نامید مبتنی است .( تافلر ، 1382: 31،32 )چیزی که  بوسیله مارشال مك لوهان در یك عبارت خلاصه شده است و آن «تبدیل جهان به یك دهكده جهانی» است، بدین معنا كه مردم نقاط مختلف در كشورهای سراسر كره زمین به مثابه ساكنان یك دهكده امكان برقراری ارتباط با یكدیگر و اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی را دارند. نفوذ سریع فناوری اطلاعات در میان آحاد مردم موجب تغییر شیوه زندگی در  بسیاری از افرادشده است . اطلاعات به مفهوم عام به عنوان انرژی غالب سده جدید، با سرعتی شگفت آور جایگزین صنعت متكی به انرژی های فناپذیر می شود . تحولات سریع ناشی از كاربرد فناوری اعم از فناوری مولد و فناوری اطلاعاتی در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی ، اقتصادی ،سیاسی و مدنی جوامع بوجود آورد چنان كه بسیاری از انقلاب های اجتماعی قرون نوزدهم و بیستم میلادی ریشه در تحولات اجتماعی ناشی از گسترش وجوه مختلف فناوری در زندگی بشر دارد. دكتر فرامرز رفیع پور در بررسی علل انقلاب اسلامی ایران به نقش مدرنیزاسیون در تشدید نابرابری و نقش رسانه های جمعی بخصوص تلویزیون و تسهیل مسافرت های داخلی و خارجی و ... در ادراك نابرابری اشاره می كند و استفاده انقلابیون و بخصوص رهبر هوشمند انقلاب را از ابزارهای جدید همچون نوار كاست و ...در كنار شیوه های سنتی همچون هیأت ها و مساجد برای بسیج مردم در اشاعه نارضایتی و در نتیجه پیروزی انقلاب مؤثر می داند. (رفیع پور ،1376،صص69تا104) البته تغییراتی كه با ورود ابزارهای نو ارتباطی در روابط اجتماعی بوجود آمده را در گوشه و كنار جامعه شاهد هستیم . تبدیل شدن تعامل و روابط رودررو به روابط با واسطه ، كاهش دید و بازدیدها و شب نشینی ها، بیگانه شدن خویشاوندان با یكدیگر و ...از آن جمله اند.كه در زمینه فرهنگی نیز تغییرات و گاه ناهماهنگی هایی را همچون واپس ماندگی فرهنگی(Cultural lag) به دنبال دارد. البته این تبعات مانع از نادیده گرفتن مزایای بی شمار آن نیست كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت. پیشرفت فناوری اطلاعات و استفاده از ساز و كارهای برخاسته از آن منجر به بسته شدن نطفه ی جدیدی از اجتماعات بشری موسوم به جامعه اطلاعاتی (Information Society) شده است ، این شكل نوین همزیستی جمعی دارای سه ویژگی است: الف: كوتاه شده فاصله ها و تبدیل به مجموعه ی اجتماعی واحد.ب: گردش اطلاعات به مثابه شریان اصلی حیات جامعه   ج:تبدیل شدن اطلاعات به كالا. (دكتر منتظر ،«آموزش مهارت های فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر یادگیری مؤثر و فراگیر» ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)،شماره42،سال 1381ص179) در ادامه ضمن آوردن تعاریفی از فناوری اطلاعات به تاریخچه و اهمیت آن در زندگی اجتماعی و برخی كاربردهای آن در آموزش می پردازیم . البته از كاركردهای منفی این فناوری نیز غفلت نشده است.


نظرات()

 
1.gif - 27.4 Kb">