تبلیغات
نقش فناوری اطلاعات در اموزش - تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش
چهارشنبه 9 فروردین 1391

تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش

• نوشته شده توسط: مینا خواجه رضایی

تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش

اولین شكل كلاس درس گسترده به صورت آموزش از راه دور و به شكل مكاتبه ای بود . ایساك پیتمن در سال 1840 «كوتاه نویسی » را در انگلستان از طریق مكاتبه ای تدریس می كرد.(دبیلیو بروور،1382،ص50) در همین راستا دكتر عیسی ابراهیم زاده آموزش از راه دور را به عنوان محصول عصر صنعتی و شكل صنعتی شده ی آموزش می داند و معتقد است روند رشد و تحول این نظام از لحاظ تاریخی با مراحل صنعتی همگامی ملموسی دارد.وی نسل اول آموزش از راه دور را كه به آموزش مكاتبه ای شهرت دارد به عنوان آموزش تك واسطه ای «Sigel Media »نامید . فناوری مورد استفاده در این دوره ارتباطات پستی ، چاپ كتاب های استاندارد و جزوات یكنواخت بود .

در ادامه استفاده از امواج برای آموزش متداول گردید. آموزش چند رسانه ای «Multi Media»كه در حقیقت محصول دوره صنعتی است مشخصه اصلی نسل دوم آموزش از راه دور است. رادیو ، تلویزیون ، ویدئو ، ماهواره ، نوارهای دیداری و شنیداری مهمترین واسطه های آموزشی این دوره هستند.و در نسل سوم آموزش از راه دور تأكید اصلی بر آموزش غیر متمركز ، مشاركتی و مردمی است .(دكتر ابراهیم زاده،«آموزش از راه دور همگام با فناوری»گزارش كامپیوتر ، شماره 139 صص 28تا32) امروزه كمتر كشوری پیدا می شود كه از آموزش از راه دور برای تأمین اهداف آموزشی و پرورشی خود استفاده نكند البته متناسب با سطح پیشرفت هركشور فناوری مورد استفاده متفاوت خواهد بود از آموزش مكاتبه ای از طریق پست گرفته تا استفاده از نوارهای صوتی و تصویری و تلویزیون و ماهواره و شیوه های ارتباطی نوین كه امكان تعامل را هم فراهم كرده اند.یكی از لوازمی كه امروزه با فناوری ارتباط همراه بوده و گاه به غلط مترادف با آن بكار رفته است رایانه است كه از قرن بیستم با ورود خود منشأ تحولات عظیمی گردیده است.اولین كوشش معلمان برای استفاده از رایانه در كلاس درس سنتی معمولاً بصورت سخنرانی بود،تجربیات یادگیری مرتبط با موضوع تدریس معلم كه در مكان های آموزشی دیگر انجام گرفته بود به نمایش گذاشته می شد و یا به عنوان تكلیف برای مطالعه بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت .(دبیلیو بروور،1382،ص51) همگام با پیشرفت­های سایر بخش­ها نظام های آموزشی نیز دچار تحول شده و گرایش از یادگیری های معلم محور به فراگیر محور رو به افزایش است. به گونه ای كه آموزش و استفاده از فناوری در برنامه درسی كشورهای پیشرفته گنجانده شده است . به عنوان نمونه در انگستان كتاب های درسی در هر موضوع شامل سه كتاب دانش آموز ، راهنمای معلم و راهنمای دانش آموز است. در هر سه كتاب فعالیت هایی در باره فناوری اطلاعات و ارتباطات گنجانده شده است . برای این كه دانش آموزان فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجربه كنند دو رویكرد در كتاب های درسی در نظر گرفته شده است .الف: پروژه هایی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر استفاده از رایانه برای پژوهش و انجام پروژه های گروهی ب: فعالیت های خاص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر استفاده از واژه نگار برای نوشتن یك گزارش ، نرم افزارهای گرافیكی و استفاده از سی دی های آموزشی. دانش آموزان در انجام دادن تكالیف گوناگون درسی باید از رایانه استفاده كنند . مهمترین استفاده از رایانه در انجام دادن پروژه ها و امور پژوهشی است . همچنین از رایانه ها به منزله ابزاری برای وارد كردن داده ها ، رسم جدول و كشیدن نمودار استفاده می شود.گنجاندن فناوری های جدید در كتاب های درسی ضمن آشنا كردن دانش آموزان با توانایی ها و قابلیت های رایانه ، ترس از آن را نیز در آن ها از بین می برد و سبب می شود كه فضای علم از مرز كتاب ها فراتر رود.( دكتر زمانی ،«آموزش فناوری در كتاب های درسی كشورهای پیشرفته ‹انگلستان›» ، رشد تكنولوژی آموزشی،شماره 155)

نظرات()

 
1.gif - 27.4 Kb">